UEW – B级散热

产品结果 // UEW – Thermal Class B

漆包圆铜线。

散热等级B

单一结构

温度 系列
材料
 • Copper
 • 绝缘材料 聚氨酯
  形状
  • 圆线
  尺寸
  标准品

  NEMA: MW-75C
  IEC: 60317-4
  GB/T: 6109-9

  办事处
  • 马来西亚
  交易市场
  • 商业和住宅
  • 工业
  温度
 • 130°摄氏度
 • 材料
  • Copper
  绝缘材料 聚氨酯
  形状
  • 圆线
  尺寸
  标准品

  NEMA: MW-75C
  IEC: 60317-4
  GB/T: 6109-9

  办事处
  • 马来西亚
  交易市场
  • 商业和住宅
  • 工业

  Click the platform below that you would like to share this on. Thanks for sharing!

  [social_warfare]